بذرپاش از تدوین برنامه ضربتی حفظ خطوط‌ریلی و رفع عقب‌ماندگی‌ این صنعت خبر داد


تهران – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی پس از بازدید از مرکز کنترل ترافیک راه‌آهن، ضمن عذرخواهی از مسافران ریلی، از تدوین برنامه ضربتی برای حفظ و نگهداشت خطوط ریلی با هدف رفع کردن عقب ماندگی‌های این صنعت خبر داد.منبع