بذرپاش: افزایش چهار برابری عوارض شهرداری‌ها باعث افزایش قیمت مسکن شد

بذرپاش: افزایش چهار برابری عوارض شهرداری‌ها باعث افزایش قیمت مسکن شد
ساری – مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی بر لزوم نظارت بیشتر فرمانداران و اعضای شورای اسلامی شهرها بر مصوبات شهرداری ها تاکید کرد و گفت: بررسی ها نشان می‌دهد که افزایش سه تا چهار برابری عوارض شهرداری ها عامل افزایش قیمت واحدهای مسکونی در کشور شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234773/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85234773/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA