بذرپاش: قیمت سیمان و فولاد برای نهضت ملی مسکن کاهش یابد

بذرپاش: قیمت سیمان و فولاد برای نهضت ملی مسکن کاهش یابد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی از برنامه دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن به‌ویژه نهضت ملی مسکن که برای جامعه نیازمند ساخته می‌شود خبر داد و گفت: در راستای این سیاست، عرضه سیمان و فولاد در بورس باید متوقف شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85239726/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85239726/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF