بذرپاش: وام مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت

بذرپاش: وام مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت
گرگان-مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد تا روستاها به عنوان‌ نماد تولید بیش از گذشته رونق بگیرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85329107/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA