بذرپاش: پروازهای چارتری تا اطلاع ثانوی به همه مسیرها متوقف شد

بذرپاش: پروازهای چارتری تا اطلاع ثانوی به همه مسیرها متوقف شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید بساط سوداگری در حمل و نقل هوایی برچیده شود، گفت: پروازهای چارتری تا اطلاع ثانوی به همه مسیرها متوقف شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181382/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF