برای افزایش سهم تعاون باید کار بزرگی صورت بگیرد

او در پایان گفت: بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور است و هرچه این بخش رشد کند به نفع اقتصاد و مردم است، بنابراین لازم است که بانک‌های دیگر هم در این زمینه مشارکت کنند و این بانک تقویت شود و سرمایه‌اش افزایش یابد.

وی گفت: در صورتی که بخواهیم سهم ۵ درصدی بخش تعاون را به ۲۵ درصد برسانیم، به صرف وجود یک بانک که سرمایه‌اش اندک است، کار مشکلی است.

او با بیان اینکه تعاون در آموزه‌های دینی جایگاه ویژه‌ای دارد و در قانون اساسی به آن اشاره شده است، اظهار کرد: بانک توسعه تعاون با این رویکرد تاسیس شده که اقتصاد تعاونی رشد پیدا کند ولی با توجه به اینکه سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، سهم بالایی است برای این منظور باید کار بزرگی صورت گیرد.

برای افزایش سهم تعاون باید کار بزرگی صورت بگیردشیخ حسینی‌ متذکر شد: یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه بحث سرمایه‌گذاری، مدیریت، فرهنگ‌سازی، تسهیل فضای کسب و کار، مشارکت مردم، جمع آوری سرمایه‌های خرد مردم در حوزه اقتصاد تعاونی و تامین مالی توسط بانک‌هاست.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402080201153/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

مدیرعامل بانک‌ توسعه تعاون با بیان اینکه رویکرد تاسیس بانک این بوده که اقتصاد تعاونی رشد کند، تاکید کرد: برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی لازم است کار بزرگی صورت گیرد و سرمایه بانک تقویت شود.

وی ادامه داد: در کشورهای غربی مثل آمریکا و کشورهای پیشرفته آسیایی مثل ژاپن، هندوستان و چین اقتصاد تعاونی مورد توجه قرار گرفته و در کشور ما هم خواستگاه اصلی تعاونی‌های سنتی در منطقه ایران و بین النهرین قدیم بوده است.

  پرواز هواپیمایی قشم در مسیر مسقط - نوشهر راه اندازی شد

محمد شیخ حسینی‌ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره امکان تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: معتقدم اقتصاد کشور این ظرفیت را دارد که ۲۵ درصد اقتصاد را تعاونی کند. اقتصاد تعاونی، اقتصاد انسان محور و مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی و اجتماعی است و در همه دنیا حتی در اقتصاد سرمایه‌داری هم به اقتصاد تعاونی به واسطه مردمی بودنش توجه می‌شود.