برای نخستین بار ۳ برابر متوسط سالانه، آزادراه در یک سال ساخته می‌شود

برای نخستین بار ۳ برابر متوسط سالانه، آزادراه در یک سال ساخته می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اقدام بزرگ دولت برنامه افتتاح ۲۹۰ کیلومتر آزادراه طی یک سال است که نیازمند ۳ هزار میلیارد تومان تزریق منابع دولتی به پروژه‌ها است و در صورت بهره برداری برای اولین بار ۳ برابر متوسط سالانه ساخت آزادراه در یکسال ثبت می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215994/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87

  هژمونی دلار را در هم شکستیم