برای پلمب دفتر ترکیش ایرلاین حکم قضایی صادر نشده است

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403041913349/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

«از ساعتی پیش خبری مبنی بر پلمب دفتر ترکیش ایرلاین منتشر شده است.

برای پلمب دفتر ترکیش ایرلاین حکم قضایی صادر نشده است

دادستان تهران لحظاتی پیش در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم قضایی برای پلمب دفتر ترکیش ایرلاین صادر شده است؟ گفت: هیچ حکم قضایی در این مورد صادر نشده است.»

دادستان تهران گفت: هیچ حکم قضایی برای پلمب دفتر ترکیش ایرلاین صادر نشده است.

  اجرای سازه‌های بنایی مسلح ۳۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه‌ها دارد