برج‌های نیمه‌کاره همسایه باغ گیاه‌شناسی/آیا قانون پیش فروش ساختمان اجرا می‌شود؟

برج‌های نیمه‌کاره همسایه باغ گیاه‌شناسی/آیا قانون پیش فروش ساختمان اجرا می‌شود؟
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – برج‌های سر به فلک کشیده منطقه ۲۲ از لابه لای بزرگراه‌های درون شهری غرب کلانشهر تهران خودنمایی می‌کند. بزرگی و بلندی این ساختمان‌های نه چندان چشم‌نواز با هیچ کجای شهر سنخیتی ندارد و بافت متفاوتی را رقم زده است. آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند، استقرار ادوات بزرگ ساخت و ساز و انبوه‌سازی است که نشان از تداوم این رویه در آن منطقه دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85283403/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85283403/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86