برداشت ۵ میلیارد یورویی از صندوق توسعه برای تکمیل زیرساخت‌های توسعه مکران

برداشت ۵ میلیارد یورویی از صندوق توسعه برای تکمیل زیرساخت‌های توسعه مکران
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون اول رئیس‌جمهور در راستای تسریع در توسعه سواحل مکران، شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی برای تکمیل و اجرای پروژه‌های این منطقه را ابلاغ کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85314391/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

  اِعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های مازندران