بررسی سند اشتغال لرستان در شورای برنامه‌ریزی

وی در خصوص ایجاد اشتغال دستگاه‌ها از ابتدای سال تاکنون گفت: تمامی دستگاه‌ها موارد اشتغال داشته‌اند اما برخی از آن‌ها به دلیل عدم ثبت در سامانه رصد هنوز در عدد صفر محاسبه می‌شوند و مادامی که نتوانند اشتغال‌های ایجاد کرده را در این سامانه ثبت کنند جزو آمار اشتغال محسوب نخواهند شد.

بررسی سند اشتغال لرستان در شورای برنامه‌ریزی

ابراهیمی ضمن اشاره به ارزیابی اشتغال ایجاد شده در دستگاه‌ها از ابتدای سال تاکنون و بررسی درگاه مجوزها به عنوان دو دستور کار دیگر جلسه، عنوان کرد: چرایی مشکلات دستگاه‌ها در ایجاد اشتغال تعهد شده و عدم صدور مجوزهای کسب و کار در برخی موارد به صورت مبسوط در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

سیروس ابراهیمی هشتم مردادماه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان اظهار کرد: در این سند افق برنامه‌های استان برای ایجاد اشتغال با استفاده از ظرفیت‌های موجود تدوین شده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050804964/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C

معاون استاندار همچنین در مورد درگاه ملی صدور مجوزها بیان کرد: برخی از دستگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند مجوزهای خود را از طریق این درگاه صادر کنند که در جلسه امروز قوانین مربوط به آن و پیامدهای عدم صدور از طریق درگاه به صورت جامع برای مدیران دستگاه‌های اجرایی تشریح شد.

ابراهیمی در پایان تأکید کرد: مدیران دستگاه‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند عملکرد خود را در سامانه رصد ثبت و برای صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه صدور مجوزها اقدام کنند موظف شدند ظرف ۱۵ روز آینده موانع موجود را مرتفع و در جلسه آینده گزارشی از آن ارائه کنند.

معاون استاندار اظهار کرد: ارزیابی اشتغال ایجاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ و مطابقت آن با انتظارات به عنوان اولین دستور کار بررسی شد.

  جزییات پرداخت وجه بلیت‌ پروازهای لغو شده اعلام شد

وی در مورد شورای اشتغال و سرمایه گذاری تصریح کرد: در این جلسه سه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت.

ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: سند اشتغال تدوین شده استان به زودی در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان بررسی خواهد شد.