برق روستاهای سیل‌زده جیرفت وصل شد؛ هیچ راهی مسدود نیست

برق روستاهای سیل‌زده جیرفت وصل شد؛ هیچ راهی مسدود نیست
جیرفت- مجله خبری راه و ساختمان- رییس اداره برق جیرفت گفت: برق ۱۷ روستای شهرستان که در جریان سیلاب و بارندگی های رگباری از عصر و شب گذشته قطع بود وصل شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85185859/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85185859/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA