برنامه‌ریزی برای پرواز منظم بین ایران و آفریقا

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری برنامه دارد که بتواند پروازهای منظمی را بین ایران و قاره آفریقا برقرار کند، گفت: به محض اینکه زیرساخت‌ها فراهم شده و توافق‌های لازم برقرار شود، حتما این موضوع را دنبال کرده و از شروع پروازها استقبال می‌کنیم.

محمد محمدی‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا درباره اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری برنامه دارد که بتواند پروازهای منظمی را بین ایران و قاره آفریقا برقرار کند اما هنوز شرایط و زیرساخت‌هایش برای ما فراهم نیست. به محض اینکه زیرساخت‌ها فراهم شده و توافق‌های لازم برقرار شود، حتما این موضوع را دنبال کرده و از شروع پروازها استقبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به اینکه برای این کار به چه زیرساخت‌هایی نیاز است، گفت: این زیرساخت‌ها توافق‌های دوجانبه، هواپیما و از همه مهم‌تر مولفه‌های اقتصادی یک پرواز را می‌طلبد؛ این مولفه‌های اقتصادی هم می‌تواند از جانب ایران یا طرف مقابل باشد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042415507/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه توافق با کشورهای آفریقایی چه زمانی حاصل می‌شود، گفت: بعد از موضوعاتی که وزارت امور خارجه دنبال می‌کند، سازمان هواپیمایی کشوری موارد هماهنگی و همکاری‌های دوجانبه را دنبال می‌کند، آنگاه موارد زیرساختی و بحث‌های اقتصادی مطرح می‌شود.

برنامه‌ریزی برای پرواز منظم بین ایران و آفریقا
  جزئیات تزریق ۲ میلیارد دلار به طرح نهضت ملی مسکن