برنامه‌های فاطمی امین در راستای افزایش تولید و صادرات است

برنامه‌های فاطمی امین در راستای افزایش تولید و صادرات استمنبعدر این نامه تاکید شد: بدیهی است حضور ایشان در مقام وزارت موجب پیشرفت و توسعه صنعت خواهد بود.

«محمود گیاهی» در نامه‌ای به «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی نوشت: این سندیکا باتوجه‌به زحمات و موفقیت‌های وزیر محترم صمت؛ جناب آقای دکتر فاطمی امین در حمایت از صنعت و تولید و موفقیت‌های ایشان در اجرای برنامه‌های مربوطه در راستای افزایش تولید و صادرات، سپاس و قدردانی خود را از ایشان اعلام می‌دارد.

  ۴۷ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن واریز شد