برنامه ساخت ۲۰۰ هزار خوابگاه متاهلی

اواسط سال گذشته هاشم داداش‌پور، رییس سازمان امور دانشجویان بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۶۹ خوابگاه متاهلی در دانشگاه‌های سراسر کشور وجود داشت؛ در حالی که میزان تقاضا حدود ۸۷ هزار نفر است.

آن‌طور که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده، تاکنون بسیاری از اراضی مازاد دانشگاه‌ها شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042818488/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C

به گزارش ایسنا، دولت در نظر دارد تا ۲۰۰ هزار خوابگاه متاهلی احداث کند. این برنامه که از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت علوم و دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد هم‌اکنون در نقاط مختلف کشور در حال اجراست.

در شرایطی که تا قبل از دولت سیزدهم تعداد خوابگاه‌های متاهلی در کشور کمتر از ۱.۵ درصد متقاضیان بود، دولت برنامه ساخت ۲۰۰ هزار خوابگاه متاهلی را در دستور کار قرار داده و تاکنون دست‌کم ۲۰۰۰ هکتار از اراضی مازاد دولتی به این برنامه اختصاص یافته است.

برای اجرای طرح خوابگاه‌های متاهلی اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی در نظر  گرفته شده است. طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، وظیفه‌ی شناسایی اراضی مازاد دولتی برعهده سازمان ملی زمین و مسکن گذاشته شده است.

به گفته ارسلان مالکی، با وزارت علوم تفاهم شده تا ۱۰۰۰ هکتار از اراضی مازاد این وزارت‌خانه برای ساخت مسکن کارکنان دانشگاه‌ها و خوابگاه متاهلی استفاده شود. در تفاهم با دانشگاه آزاد هم قرار شده ۱۰۰۰ هکتار از اراضی این دانشگاه برای ساخت مسکن کارکنان دانشگاه آزاد و متقاضیان نهضت ملی مسکن استفاده شود.

از سال ۱۴۰۰ با توجه به رویکرد دولت سیزدهم، وزارت علوم موضوع خوابگاه‌های متاهلی را مورد توجه قرار داده و در همین راستا تعداد خوابگاه‌های متاهلی در حال حاضر به ۱۵۰۰ خوابگاه رسیده است.

  دستگیری چند مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تهران به اتهام اخذ رشوه
برنامه ساخت ۲۰۰ هزار خوابگاه متاهلی