برگزاری آزمون استخدامی و جذب ۵۰ هزار نفری در دستگاه‌های دولتی

برگزاری آزمون استخدامی و جذب ۵۰ هزار نفری در دستگاه‌های دولتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی از برگزاری آزمون استخدامی در سال جاری و جذب ۵۰ هزار نفری در دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: آزمون فراگیر جذب کارمندان دولتی در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و مشخصا در وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود و منتظریم که سایر دستگاه‌ها نیز نیاز خود را اعلام کنند. 

منبع: https://www.isna.ir/news/1403030805304/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

  ۲۳ تفاهم‌ اقتصادی میان ایران و عراق/ اتصال راه آهن شلمچه - بصره اولویت ایران