بسته شدن بیش از ۴ هزار بنگاه مشاور املاک متخلف

بسته شدن بیش از ۴ هزار بنگاه مشاور املاک متخلف
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با سوداگران و محتکران بازار مسکن برخورد می‌کنیم در این دولت بیش از چهار هزار بنگاه مشاور املاک متخلف را بستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191213/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81منبع: https://www.irna.ir/news/85191213/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81