بلدالامین کرمان مسئولان ملی و محلی را جمع کرد

بلدالامین کرمان مسئولان ملی و محلی را جمع کرد
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – طرح مسکن بلدالامین کرمان از آن دسته پروژه هایی است که از سال ۹۸ آغاز شده و قرار بود ۲ ساله به اتمام برسد اما برخی مشکلات آن را تاخیر انداخت تا اینکه روز شنبه مسئولان ملی و استانی در محل پروژه حاضر شدند تا با مطالبه گری رسانه‌ها زودتر گره از این پروژه باز شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196542/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85196542/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF