بندرعباسی‌ها آماده اجرای سامانه اجاره بها باشند

بندرعباسی‌ها آماده اجرای سامانه اجاره بها باشند
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: سامانه اجاره بها که قبل از این در شهر مشهد اجرا شده بود که تا نیمه یا اواخر شهریور ماه در بندرعباس اجرایی می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208389/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85208389/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF