بندر بزرگ مکران با سرمایه ۲ میلیارد دلار طی ۳ سال احداث می‌شود

بندر بزرگ مکران با سرمایه ۲ میلیارد دلار طی ۳ سال احداث می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، آخرین تصمیمات در خصوص ساخت بندر بزرگ مکران را تشریح کرد و گفت: ظرفیت طراحی این بندر ۱۵۰ میلیون تن و به ارزش ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار است که ساخت آن حدود ۳ سال به طول می‌انجامد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215817/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85215817/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF