بنیاد مسکن هشت‌ هزار واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان در حال ساخت دارد 

بنیاد مسکن هشت‌ هزار واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان در حال ساخت دارد 
زاهدان- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: تا پایان سالجاری تعداد یک‌هزار واحد مسکن شهری و تعداد هفت‌ هزار واحد مسکن روستایی به همت بنیاد مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203386/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85203386/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84