بهانه‌تراشی بانک‌ها برای ندادن تسهیلات مسکن

بهانه‌تراشی بانک‌ها برای ندادن تسهیلات مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- آمارها نشان می‌دهد که با گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، اکثر بانک‌ها و موسسات مالی کشور از اعطای تسهیلات به بخش مسکن، منطبق با مقدار تعیین‌شده در قانون جهش تولید مسکن، سرپیچی کرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141624/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85141624/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86