بهره‌برداری از شبیه‌ساز ماشین‌آلات راهداری/ الحاق ۱۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین به راهداری

بهره‌برداری از شبیه‌ساز ماشین‌آلات راهداری/ الحاق ۱۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین به راهداری
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- با حضور وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری از شبیه‌ساز ماشین‌آلات راهداری بهره‌برداری و همچنین ۱۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین به ناوگان راهداری الحاق شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194494/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85194494/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87