بیش از پنج هزار میلیارد تومان برای ساخت قطعه دوم آزاد راه تهران- شمال هزینه شد

بیش از پنج هزار میلیارد تومان برای ساخت قطعه دوم آزاد راه تهران- شمال هزینه شد
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت :‌ پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای ساخت باند غربی قطعه دوم آزاد راه تهران-شمال هزینه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161617/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

  برف و باران امروز در غرب و مرکز کشور/ دمای اغلب استان‌ها تا آخر هفته بیشتر می‌شود