بیش از ۲ هزار بوشهری دارای سه فرزند برای دریافت زمین نام‌نویسی کردند

بیش از ۲ هزار بوشهری دارای سه فرزند برای دریافت زمین نام‌نویسی کردند
بوشهر – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: در زمینه اجرایی شدن طرح جوانی جمعیت تاکنون ۲ هزار و ۶۴۷ نفر از این استان در سامانه دریافت زمین ویژه دارندگان فرزند نام‌نویسی کرده‌اند که درخواست ۶۴۵ نفر مورد تأیید نهایی قرار گرفته و ۹۴۴ نفر هم در انتظار بررسی هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130200/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C