بیش از ۴۰۰ هکتار اراضی برای تولید مسکن به ۳ شهر افزوده می‌شود

بیش از ۴۰۰ هکتار اراضی برای تولید مسکن به ۳ شهر افزوده می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضمن اعلام تصویب طرح جامع شهر مبارکه،‌ ضوابط بلندمرتبه‌سازی در سمنان از موافقت شورا با الحاق در مجموع بیش از ۴۰۰ هکتار اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به محدوده شهرهای رفسنجان، سیرجان و آران و بیدگل خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229738/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85229738/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF