بیش از ۴۰۱ هزار تخلف سرعت در جاده‌های زنجان ثبت شد

بیش از ۴۰۱ هزار تخلف سرعت در جاده‌های زنجان ثبت شد
زنجان – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: ۴۰۱ هزار و ۳۷۷ تخلف از سرعت در جاده‌های استان طی ۶ ماهه امسال ثبت شد که نسبت به مدت مشابه قبل حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85239551/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85239551/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF