بیمارستان‌ رشت امسال تکمیل و تحویل می‌شود

به گفته نبیان، مقرر است تا امسال ۲۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات ماده ۵۶ و ۲۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تامین و هزینه شود.

نبیان ادامه داد: بخش الحاقی بیمارستان لنگرود هم‌اکنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت بیمارستان ۴۰۰ تختی رشت با ۴۰ هزارمتر زیربنا از سال ۱۳۸۸ آغاز شد و هم‌اکنون ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بازدید از بخش الحاقی بیمارستان لنگرود را از دیگر موارد سفر امروز به استان گیلان عنوان کرد و گفت: بیمارستان لنگرود با تکمیل بخش الحاقی در مساحت ۴ هزار متر مربع و ۴۵ تخت به مجموع ۱۸۵ تخت بیمارستانی ارتقا می‌یابد. 

نبیان گفت: در برنامه است تا پایان امسال بیمارستان رشت تکمیل و تحویل شود. موفق شدیم تا از محل ماده ۵۶، ۳۰۰ میلیاردتومان برای تکمیل این بیمارستان تسهیلات دریافت کنیم.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی ضمن بازدید از تکمیل بیمارستان رشت طی سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی نبیان – معاون وزیر راه و شهرسازی – ضمن بازدید از دو بیمارستان در حال احداث رشت و لنگرود توسط آن سازمان جزئیات تکمیل آنها را تشریح کرد.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1403032919362/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی با بیان اینکه ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی بیمارستان رشت مربوط به دولت سیزدهم و دو سال گذشته است، توضیح داد: ساخت این بیمارستان ۱۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که تاکنون ۶۵۰ میلیارد تومان آن تامین شده است و به ۴۵۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است تا بیمارستان تکمیل و تحویل بهره‌بردار شود.

  ۸۵ هزار کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس فرسوده جایگزین می‌شوند