تاخیر در ۲۴ درصد از پروازها/ متوسط زمان تاخیر ۸۴ دقیقه

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در مهرماه به ۸۴ دقیقه رسیده است؛ در حالی‌که متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در شهریورماه ۸۱ دقیقه بود و این حاکی از افزایش سه درصدی نسبت به ماه گذشته است. در این میان ایرلاین‌های ایرتور با ۱۲۶، یزدایر با ۱۲۰، چابهار با ۱۱۹ و اروان با ۱۰۴ دقیقه متوسط تاخیرهایشان بیشتر از ۱۰۰ دقیقه بود.

در مهرماه ۱۴۰۲، پروازهای داخلی ۹۲ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را اختصاص داده‌اند که حدود ۹۱ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۲ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می‌شود.

همچنین نسبت‌به ماه گذشته، شرکت‌های هواپیمایی کارون و کاسپین به ترتیب با ۱۰ و ۸ درصد افزایش بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی معراج و اروان به‌ترتیب با ۳۱ و ۱۵ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین تغییر درصد رشد پروازهای تاخیردار را دارند به‌عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی معراج و اروان بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته است.

تاخیر در ۲۴ درصد از پروازها/ متوسط زمان تاخیر ۸۴ دقیقه

مسیر مشهد به مهرآباد با تعداد ۸۴۰ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی بوده و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش پروازهای ماه مهر ماه که از سوی مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی منتشر شده است، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست چهار درصد، اعزام و پذیرش مسافر سه درصد کاهش و در ارسال و پذیرش بار و پست یک درصد افزایش داشته است.

در مهرماه امسال، ۲۴ درصد پروازهای خروجی تاخیر داشتند و متوسط زمان تاخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۸۴ دقیقه رسید.
  در انتظار عیدی هیأت دولت به کارگران هستیم

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مهر ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست پنج درصد، اعزام و پذیرش مسافر چهار درصد و ارسال و پذیرش بار و پست سه درصد کاهش داشته است.

مشهد – تهران و نجف – مشهد پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی و خارجی

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۲۳ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در مهرماه سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱۲ هزار و ۹۹۶ پرواز انجام داده‌اند و ۳۱۱۴ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند؛ میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۲۶۱ هزار و ۶۱۲ دقیقه معادل ۴۳۶۰ ساعت و ۱۸۱ روز بوده که ۲۴ درصد پروازها را شامل می‌شود؛ در شهریور ماه نیز ۲۴ درصد پروازها تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند.

در مهر ماه سال ۱۴۰۲ شرکت‌های هواپیمایی تابان و ساها با ۴۳ و ۴۲ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی آساجت و یزدایر به‌ترتیب با ۴ و ۶ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین درصد تاخیر را دارند؛ به‌عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی آساجت و یزدایر بهترین عملکرد را داشته‌اند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091812680/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B8%DB%B4-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87

تاخیر در ۲۴ درصد از پروازها/ متوسط زمان تاخیر ۸۴ دقیقه

پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مهرماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۳ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۱۸ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۲۲ درصد افزایش داشته است.

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مهر ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست پنج درصد، اعزام و پذیرش مسافر دو درصد و ارسال و پذیرش بار و پست چهار درصد کاهش داشته است.  پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مهر ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست دو درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر دو درصد افزایش و ارسال و پذیرش بار و پست یک درصد کاهش داشته است.

  عملیات عمرانی فاز ۲ فرودگاه امام خمینی (ره) آغاز شد

در بخش پروازهای باطل‌شده نیز شرکت‌های هواپیمایی زاگرس و معراج با ۷۶ و ۷۴ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی طوس‌ایر و یزدایر با صفر و دو درصد در کل پروازهای دارای مجوز، کمترین درصد پروازهای باطل‌شده را دارند؛ به‌عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی طوس‌ایر و یزدایر بهترین عملکرد را داشته‌اند.

پرترددترین مسیر در پروازهای بین‌المللی نیز مسیر نجف به مشهد با تعداد ۲۰۶ پرواز بوده و بیشترین مسافر در همین مسیر بوده است.

پروازهای بین‌المللی نیز در مهر ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۲۵ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۲۵ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۶ درصد کاهش داشته است.

در مهر امسال حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به‌ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، تبریز، بندرعباس، اصفهان، خلیج فارس (عسلویه) و کرمان انجام شده است. از این میزان در مهر ماه سال ۱۴۰۲ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان انجام شده است.