تاخیر ۱۷ ساعته پرواز استانبول – تهران

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070201055/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

درباره علت این تاخیر، از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، علت را جویا شدیم که هنوز  از سوی این شرکت هواپیمایی پاسخی داده نشده است.

پرواز ایران‌ایر از استانبول به مقصد ایران که قرار بود ساعت ۱۰ شب گذشته انجام شود، با تاخیر بیش از ۱۷ ساعت مواجه شده است.

تاخیر ۱۷ ساعته پرواز استانبول - تهران

اطلاعات به‌دست‌آمده از پروازهای ورودی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی هم حاکی ازآن است که این پرواز هنوز در این فروگاه فرود نیامده است.

به گزارش ایسنا، پرواز استانبول- تهران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۷۶۸ که قرار بوده ۲۲:۳۰ شب گذشته انجام شود، هنوز موفق به انجام پرواز نشده است.

یکی از مسافران این پرواز به ایسنا گفت: حدس ما این است که هواپیما با نقص فنی مواجه شده است؛ اما از دیشب تا کنون هیچ نماینده‌ای از ایران‌ایر توضیحی به ما نداده است و در این مدت هم ما در فرودگاه بودیم و برای استراحت به ما اسکان ندادند.