تامین زمین نهضت ملی مسکن خراسان رضوی در دولت سیزدهم ۴۰ برابر شد

تامین زمین نهضت ملی مسکن خراسان رضوی در دولت سیزدهم ۴۰ برابر شد
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن این استان در دولت سیزدهم، ۴۰ برابر طرحهای مشابه مسکن‌سازی در دولتهای گذشته بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181776/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B4%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1