تامین سلامت مردم خط قرمز افتتاح آزادراه شیراز -اصفهان

تامین سلامت مردم خط قرمز افتتاح آزادراه شیراز -اصفهان
شیراز- مجله خبری راه و ساختمان- تکمیل فاز نخست آزادراه شیراز- اصفهان که شامل قطعات یک تا ۶ است، به ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در صورت تامین این اعتبار تابستان امسال این طرح به بهره برداری می رسد؛ استفاده ناقص از این طرح و گذر مهم هنوز افتتاح نشده قریب به ۱۸ قربانی و حدود ۸۰ مصدوم داشته و به بلای جان مسافران تبدیل شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85149757/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

  رشد ۴ درصدی تخلیه‌ و بارگیری کالا در بنادر کشور طی شش ماهه نخست ۱۴۰۲