تامین مسکن فرهنگیان در قالب طرح نهضت ملی کلید خورد

تامین مسکن فرهنگیان در قالب طرح نهضت ملی کلید خورد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اراضی معرفی شده توسط وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در صورت دارا بودن قابلیت لازم، به‌منظور ساخت مسکن فرهنگیان در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230406/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85230406/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF