تامین چند هزار هکتار زمین کرمان معطل شورای عالی شهرسازی مانده است

تامین چند هزار هکتار زمین کرمان معطل شورای عالی شهرسازی مانده است
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار کرمان با اشاره به ضرورت تامین چهار هزار هکتار زمین در استان برای طرح نهضت ملی مسکن گفت: بخشی از این زمین‌ها، معطل تصمیم شورای عالی معماری و شهرسازی مانده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85258027/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87

  پیش بینی چهار روز طوفان گردوخاک در ۴ استان/ هشدار به افراد سالمند و بیمارهای تنفسی و قلبی