تامین ۶۶۵ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت‌های طرح ملی مسکن اردبیل

تامین ۶۶۵ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت‌های طرح ملی مسکن اردبیل
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: ۶۶۵ میلیارد ریال اعتبار با هدف اجرا و تکمیل زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن به حساب دستگاه‌های خدمات رسان آب، برق و آبفای استان اردبیل واریز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228353/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B6%DB%B6%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85228353/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B6%DB%B6%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84