تاکید بذرپاش بر افزایش ظرفیت ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای در ایام اربعین

تاکید بذرپاش بر افزایش ظرفیت ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای در ایام اربعین
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی ‌در جلسه ستاد هماهنگی سفرهای اربعین بر ضرورت افزایش تعداد قطارها، پروازها و اتوبوس با هدف افزایش ظرفیت جابجایی زائران اربعین تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85172010/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85172010/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1