تاکید وزیر راه و شهرسازی بر جذب مشارکت مردمی در طرح نهضت ملی مسکن

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در این نشست،‌ بر جذب مشارکت مردمی برای اجرای طرح تاکید کرد و از اهتمام وزارتخانه برای اجرای مردمی تولید مسکن خبر داد.

در این جلسه بر احداث مسکن به صورت یک طبقه در استان‌ها تأکید شد؛ همچنین امکان تهاتر واحدهای موجود در بافت فرسوده با واحدهای احداثی مورد تأیید قرار گرفت.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، جلسه پایش مسکن امروز به ریاست «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی برای بررسی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برخی استان‌های کشور با حضور «هادی عباسی» قائم مقام وزیر در طرح نهضت ملی مسکن و سایر معاونان بخش مسکن در ساختمان دادمان برگزار شد.

در این نشست برخی از استان‌ها از جمله خراسان جنوبی، یزد، بوشهر، فارس و کرمان به ارایه آماری از اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان خود پرداختند.

هادی عباسی‌اصل قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن و معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه ضمن اعلام پایش اجرای طرح نهضت ملی مسکن در تمامی استان‌های کشور بر اجرای طرح بر اساس محله‌محوری و مسجد محوری تاکید کرد.منبع