تحقق آرزویی دیرین؛ صدور ۱۵۰ مجوز جدید صید برای لنج ها در کنارک+فیلم

تحقق آرزویی دیرین؛ صدور ۱۵۰ مجوز جدید صید برای لنج ها در کنارک+فیلم
چابهار- مجله خبری راه و ساختمان- ثبت موقت شناورسازی و آب اندازی لنج‌ها در کنارک سیستان و بلوچستان به عنوان یک آرزوی دیرین صیادان این شهرستان محقق و هم اکنون مشکلات ۱۵۰ لنج جدید رفع شده که این امر موجب رونق تولید و اشتغال در سواحل مَکُران خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209730/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85209730/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85