تحقق وعده رئیس جمهور؛ قطار مسافربری خاش به زاهدان راه‌اندازی شد+فیلم

تحقق وعده رئیس جمهور؛ قطار مسافربری خاش به زاهدان راه‌اندازی شد+فیلم
زاهدان- مجله خبری راه و ساختمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: قطار مسافربری خاش به زاهدان که یکی از وعده های رئیس جمهور در سفر به این استان بود امروز امروز سه شنبه با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139125/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85139125/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C