تحویل ۲۳۰ واحد مسکن ملیِ سیرجان در گرو پرداخت تسهیلات بانکی

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در پایان تاکید کرد: نهضت ملی مسکن یک طرح ملی است و فقط مجموعه راه و شهرسازی متولی آن نیست و باید همه دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند و برای آسایش مردم که همان تامین مسکن است تلاش مضاعف انجام دهند.

وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسیلات نهضت ملی مسکن افزود: تاکنون در استان کرمان شاهد پرداخت تسهیلات طرح از سوی بانک ملت نبوده‌ایم.

رضا حافظی صبح امروز ۲۶ شهریورماه در جلسه قرارگاه مسکن و بررسی آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان گزارشی درباره آخرین وضعیت واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از جوانی جمعیت ارائه داد.

تحویل ۲۳۰ واحد مسکن ملیِ سیرجان در گرو پرداخت تسهیلات بانکی

ایسنا/کرمان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: در استان تعاونی‌های مسکنی وجود دارند که با پیشرفت ۸۰ درصدی اما تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند، به عنوان مثال در شهر سیرجان دو تعاونی مسکن وجود دارد که نزدیک به ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اگر تسهیلات به آنها داده شود تا دو ماه آینده نزدیک به ۲۳۰ واحد مسکونی را تحویل خواهند داد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062615731/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

حافظی گفت: در استان کرمان تعاونی‌های مسکنی وجود دارند که تا امروز نزدیک به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند، به عنوان مثال در شهر سیرجان دو تعاونی مسکن وجود دارد که نزدیک به ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اگر تسهیلات به آنها داده شود تا دو ماه آینده نزدیک به ۲۳۰ واحد مسکونی را تحویل خواهند داد.