تخفیف رجا به مسافران به مناسبت هفته وحدت

تخفیف رجا به مسافران به مناسبت هفته وحدت
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- شرکت رجا به مناسبت گرامی‌داشت ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) طرح ویژه «هفته وحدت» را اجرا می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238711/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85238711/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA