تخلفات در حوزه مسکن با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات کاهش می‌یابد

تخلفات در حوزه مسکن با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات کاهش می‌یابد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس حوزه مسکن با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، گفت: تخلفات در حوزه مسکن از جمله کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و تخلفات با تصویب این طرح به حداقل می رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158270/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4منبع: https://www.irna.ir/news/85158270/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4