تخلیه و بارگیری ۱۱۳ میلیون تن بار از بنادر کشورتخلیه و بارگیری ۱۱۳ میلیون تن بار از بنادر کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در ۹ ماهه سال جاری ۱۱۳ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۱۱ میلیون تن) ۲ درصد افزایش داشته است.منبع