تداوم آلودگی کلانشهرها تا دو روز آینده/ نوار شمالی از امروز تا جمعه بارانی است

تداوم آلودگی کلانشهرها تا دو روز آینده/ نوار شمالی از امروز تا جمعه بارانی است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی، ضمن اعلام تداوم آلودگی شهرهای صنعتی تا دو روز آینده، از بارش باران در نوار شمالی کشور از اواخر وقت امروز تا جمعه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85312226/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7