تداوم بارش‌های رگباری در ۱۰ استان همراه با طوفان خاک در ۱۱ استان

تداوم بارش‌های رگباری در ۱۰ استان همراه با طوفان خاک در ۱۱ استان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سامانه بارشی به شکل رگبار باران امروز (چهارشنبه) در ۱۰ استان فعال است که به دلیل تقویت بارش‌ها در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و احتمال وقوع سیلاب، هشدار سطح زرد صادر شده است. همزمان ۱۱ استان به دلیل وزش باد شدید طی امروز در معرض طوفان خاک قرار دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181145/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85181145/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86