تداوم بارش باران در سواحل دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز در روزهای آتی

تداوم بارش باران در سواحل دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز در روزهای آتی
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سازمان هواشناسی کشور از تداوم بارش باران در روزهای آینده در سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی استان البرز، غرب استان اردبیل و شمال استان خراسان شمالی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229044/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85229044/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1