تداوم ورود مسافران به مازندران و ترافیک سنگین‌شبانه در جاده‌های شمالی کشور

تداوم ورود مسافران به مازندران و ترافیک سنگین‌شبانه در جاده‌های شمالی کشور
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رییس پلیس راه مازندران با اشاره به تداوم ورود مسافران به این استان از ترافیک سنگین و پرحجم شبانه در محورهای کندوان و هراز در زمان حاضر خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85187932/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85187932/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C