تدوین برنامه عملیاتی برای اصلاح ۸۸۷ نقطه پرتصادف کشور

تدوین برنامه عملیاتی برای اصلاح ۸۸۷ نقطه پرتصادف کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از تدوین برنامه عملیاتی و بسته تأمین مالی اقدام جهادی جهت تکمیل رفع و اصلاح ۸۸۷ نقطه اولویت‌دار پرتصادف (حادثه خیز) خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85308191/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DB%B8%DB%B8%DB%B7-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85308191/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DB%B8%DB%B8%DB%B7-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1