ترافیک جاده چالوس سنگین است/ وضعیت جوی راه‌های سیستان و بلوچستان طوفانی است

ترافیک جاده چالوس سنگین است/ وضعیت جوی راه‌های سیستان و بلوچستان طوفانی است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه های کشور، حجم ترافیک در جاده چالوس از صبح امروز سنگین گزارش شده و ترافیک بقیه جاده‌های شمالی روان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195540/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86