ترافیک خودرویی در راه‌های مازندران بار دیگر سنگین شد

ترافیک خودرویی در راه‌های مازندران بار دیگر سنگین شد
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رییس پلیس راه مازندران وضعیت ترافیک خودرویی در محورهای هراز و کندوان را در زمان حاضر سنگین و نیمه سنگین اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189973/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF